Sunuş

Değerli Hocalarım, Meslektaşlarım ve Sevgili Gençler,

Sizlere kısaca fakültemiz ve anabilim dalımızdan söz ederek başlamak istedim.

“Temeli, 1954 yılında Harvard Business School tarafından kurulmuş olan İşletme İktisadı Enstitüsü’ne dayanan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1968 yılında Beyazıt kampüsünde faaliyetlerine başlamıştır. 1983 yılında Rumelihisarı’na taşınan fakültemiz, 1989 yılından bu yana faaliyetlerini Avcılar kampüsünde sürdürmektedir.

Fakültelerde “kürsü” olarak tanımlanan akademik birimler, 1981 yılında yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu ile “anabilim dalı” olarak yapılandırılmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı (İÜİFİYO) da, bu yasaya dayanarak revize edilmiş ve bir süre sonra da bugünkü adını almıştır. Yönetim ve organizasyon alanı ile iç içe olan “İnsan Kaynakları” ve “Örgütsel Davranış” bilim dallarının ayrı birer anabilim dalı olarak yapılandırıldığı İ.Ü. İşletme Fakültesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı da, ayrı bir Anabilim Dalı olarak akademik faaliyetlerini yürütmektedir.”

Köklü bir geçmişe sahip olan üniversitemiz bünyesinde yer alan, yukarıda da kısaca anlatmaya çalıştığım ve ülkemizin ilk İşletme Fakültesi olmasıyla da gurur duyduğumuz fakültemizin İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak, farklı üniversitelerden akademisyen arkadaşlarımızla ve doktora öğrencileriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı, bu doğrultuda, bir “Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı” düzenlemeyi planladık. Yönetim ve organizasyon alanındaki akademik çalışmaların niteliğinin ve akademisyenler arasındaki bilgi paylaşımının artmasına katkı sağlayacağına inandığımız bu çalıştayın, 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde “Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Güncel Kavramlar ve Metodoloji” adıyla ilkini gerçekleştirdik.

Geçen yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz 2 günlük “Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı”nın temasını “Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlemiştik. Çalıştayın birinci gününde, “Sürdürülebilirlik Açısından Endüstri 4.0” konulu panelde “Endüstri 4.0”, “Sürdürülebilirlik” doğrultusunda değerlendirilmiş, ardından “Sürdürülebilirlik” ile ilgili bildiriler sunulmuş ve tartışmaya açılmıştır. Çalıştayın ikinci gününde ise, araştırmacıların çalışmalarında yararlanabilecekleri tekniklerden biri olan “Meta Analizi”ne yönelik bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz 2 günlük “Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı”nın temasını “Yönetim Alanında Akademik Yazım Etiği, Yöntem ve Uygulamaları” olarak belirledik. Çalıştayın birinci günü olan 15 Kasım 2018 tarihinde, “Etik Teoriler Işığında Bilim Etiği” konulu eğitim semineri Dr. Öğretim Üyesi A. Gökhan Acar tarafından gerçekleştirilecektir. İkinci gün olan 16 Kasım 2018 tarihinde ise, Prof. Dr. Aykut Berber tarafından “Yönetim Alanında Bilimsel Yazım Yöntemleri ve Uygulamaları” konulu eğitim semineri verilecektir.

Bu düşüncelerle 15 – 16 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “Yönetim Alanında Akademik Yazım Etiği, Yöntem ve Uygulamaları” konulu çalıştayımızda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Prof.Dr.Işıl MENDEŞ PEKDEMİR
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı adına