Çalıştay Hakkında

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Endütri 4.0 ve Sürdürülebilirlik” konulu bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Bu çalıştay ile, “Sürdürülebilirlilik Açısından Endüstri 4.0” konulu bir panel düzenlenecek ve “Sürdürülebilirlik” konusu bildiriler aracılığı ile tartışılacaktır. Bu çalıştayda tartışılan konuların yeni çalışmalara zemin hazırlaması beklenmektedir.

“Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı: Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilirlik” çalıştayı 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonunda gerçekleştirilecektir.

Yönetim ve organizasyon çalıştayına katılım (bildiri ile/dinleyici olarak) ücretsizdir*.

23 Kasım 2017.

Çalıştayın ilk gününde  “Sürdürülebilirlilik Açısından Endüstri 4.0” konulu bir panel düzenlenecek, ardından “Sürdürülebilirlik” konusunu ele alan bildiriler** tartışılacaktır.

Tartışılan bildiriler, yapılacak öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin bir yayını olan “İşletme Fakültesi Dergisi” özel sayısında Türkçe ya da İngilizce dilinde hakem sürecinden geçerek yayınlanacaktır.

24 Kasım 2017.

Çalıştayın ikinci günü Meta Analizi ve uygulaması konusunda seminer verilecektir. Metaanalizi, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Analizi özellikle sosyal bilimlerde üzerine çokça çalışılmış konuları bir sonuca bağlama çabaları için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biridir.

* Konaklama ve ulaşım gibi giderler katılımcıya aittir.

** Bildiriler çalıştaya kabul edilmeden önce bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir.