Bildiri Konuları ve Önemli Tarihler

ÇALIŞTAY TEMASI: EĞİTİM – İŞ ORTAMINDA DEĞİŞİM ve YENİ TRENDLER

BİLDİRİ KONULARI:

  • Kuşaklar / Kuşaklar arası farklılıklar / Kuşaklar arası çatışma
  • Eğitimde değişim / Yeni eğitim yöntemleri / Teknikleri
  • İş yeri mutluluğu / Çalışan mutluluğu
  • Yöneticinin / Liderin değişen rolü
  • Geleceğin yönetim tarzı / anlayışı
  • Toplum 5.0
  • İK departmanının değişen rolü
  • Çeşitlilik/Farklılıkların Yönetimi

ÖNEMLİ TARİHLER:

29 Ekim 2019           Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

10 Kasım 2019          Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi